Εξωτερικός Πωλητής

Ο ιδανικός συνεργάτης εξωτερικών πωλήσεων πρέπει να είναι εις βάθος γνώστης των προς πώληση προϊόντων και να διαθέτει άριστες δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις.


Αρμοδιότητες Θέσης
• Προσέγγιση πελατών (door to door) και αναλυτική ενημέρωσή τους για τα προϊόντα της εταιρίας προκειμένου να προβούν σε άμεση ή μελλοντική αγορά
• Καταχώριση στοιχείων των δυνητικών πελατών και των προϊόντων που χρησιμοποιούν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
• Διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
• Κατά περίπτωση κατάρτιση οικονομικών προσφορών σε δυνητικούς πελάτες
• Διαχείριση και ιεράρχηση πολλαπλών εργασιών και τήρηση των προθεσμιών

Απαραίτητα Προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
• Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας
• Φυσική κατάσταση που επιτρέπει τις door to door προσεγγίσεις πελατών
• Προτιμάται Πτυχίο Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γραφιστικών προγραμμάτων

Παροχές
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Πλήρης εξοπλισμός επικοινωνιών
• Επιμόρφωση και εκπαίδευση
• Σύστημα bonus βάσει επίτευξης στόχων

Κατηγορία: Εξωτερικός πωλητής
Απασχόληση: Πλήρης απασχόληση
Τοποθεσία: Αθήνα

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Custom Image
ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
Scroll to Top
add_action( 'wp_footer', 'wpb_hook_javascript' ); function wpb_hook_javascript() { ?> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })();