Υπάλληλος τιμολόγησης/ αποθήκης

Αρμοδιότητες:• Παραλαβή & αποθήκευση των εμπορευμάτων• Εισαγωγή ειδών αποθήκης, καταχώρηση παραστατικών αγορών και τιμολόγηση παραγγελιών πελατών σε πρόγραμμα Elorus• Αρχειοθέτηση […]